กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยี่ยนประชาชน

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายมนัส เฉลยทรง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนังงานลูกจ้าง ร่วมโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรูณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยี่ยน พบปะประชาชน โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ โดยอเนกประสงค์วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา