กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นรินทิรา เทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์