กิจกรรม วันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายมนัส เฉลยทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง มอบหมายให้ นายสถิต ผลบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง พร้อมด้วยราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอมหาราช