ทีมงานกองช่างออกแก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บริเวณ หมู่ที่3 ตำบลบ้านขวาง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

นำทีมโดยทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บริเวณ หมู่ที่3 ตำบลบ้านขวาง