ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขถนนที่ได้รับความเสียหาย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขถนนที่ได้รับความเสียหาย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน