ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่ยื่นยาวออกมาขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่ยื่นยาวออกมาขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน