ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้และกอไผ่ที่โดนแนวสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้และกอไผ่ที่โดนแนวสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน