ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นกอไผ่ที่กีดขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นกอไผ่ที่กีดขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน