ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นกอไผ่ที่กีดขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นกอไผ่ที่กีดขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน