ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่ยื่นยาวออกมาขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานกองช่าง ออกเเก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่ยื่นยาวออกมาขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ตามที่ได้รับเเจ้งจากประชาชน