ทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาไฟทางสาธารณะ บริเวณ ตำบล บ้านขวาง

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

นำทีมโดย ทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาซ่อมไฟสาธารณะ บริเวณ ตำบล บ้านขวาง