ทีมงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ถนนบริเวณ ตำบลบ้านขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ถนนบริเวณ ตำบลบ้านขวาง