ทีมงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ถนนบริเวณ ตำบลบ้านขวาง

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

มงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ถนนบริเวณ ตำบลบ้านขวาง