ทีมงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร หมู่ที่ 3-4

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานป้องกัน ออกเเก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร หมู่ที่ 3-4