ทีมงาานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาไฟทางสาธารณะ ทั่วบริเวณ ตำบล บ้านขวาง ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

นำทีมโดย ทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาซ่อมไฟสาธารณะ ทั่วบริเวณ ตำบล บ้านขวาง ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน