ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง