ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์หมายเลข479-65-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง