ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2-64.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64-%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.64.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]