ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง