ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง