ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

CCF_000177