ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง