ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้สำหรับครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง