ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง