ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๔-๐๐๑๓ ของห้องป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง