ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมราวสะพาน พร้อมทาสี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง