ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง