ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง