ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง