ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง