ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง