ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดประกาศ

เอกสารประกวดราคา