ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new-doc-2567-01-15-15.32.45-5