ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบ้านตุ๊กตาแสนสนุก (บ้านบอล/บ้านลม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new-doc-2567-01-10-08.21.20