ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

new-doc-2567-01-10-13.08.42