ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-58-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คอมศึกษา