ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกหนองหม้อถึงบ้านนายยม โพธิ์มีชัย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง