ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง