ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประปา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง