ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแก้ไขงานวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินบริเวณที่ดินของนางสุรีย์  หวังรวมกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง