ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CamScanner-11-04-2567-13.371