ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกจากประตูน้ำไปสุดเขตบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000403