ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง