ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาและผู้จัด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 บ้านขวางสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง