ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง