ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง