ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง