ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

CCF_000434