ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์เด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง