ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง